انتخاب اشتراک

شما می توانید با خرید هر یک از بسته های زیر نسبت به فعال سازی نرم افزار و شروع ردیابی اقدام کنید.
ویژه

بسته ۳۰ ماهه

119 هزار تومان

 • موقعیت یابی گوشی
 • لیست تماس ها
 • لیست مخاطبین
 • لیست پیامک ها
 • گرفتن عکس
 • ضبط صدا
 • مدیریت فایل ها
 • انتقال یا دایورت تماس
 • سایلنت کردن گوشی
 • شناسایی شماره تلفن
انتخاب پکیج
ویژه

بسته ۱۲ ماهه

59 هزار تومان

 • موقعیت یابی گوشی
 • لیست تماس ها
 • لیست مخاطبین
 • لیست پیامک ها
 • گرفتن عکس
 • ضبط صدا
 • مدیریت فایل ها
 • انتقال یا دایورت تماس
 • سایلنت کردن گوشی
 • شناسایی شماره تلفن
انتخاب پکیج

بسته ۶ ماهه

39 هزار تومان

 • موقعیت یابی گوشی
 • لیست تماس ها
 • لیست مخاطبین
 • لیست پیامک ها
 • گرفتن عکس
 • ضبط صدا
 • مدیریت فایل ها
 • انتقال یا دایورت تماس
 • سایلنت کردن گوشی
 • شناسایی شماره تلفن
انتخاب پکیج

بسته ۱ ماهه

12 هزار تومان

 • موقعیت یابی گوشی
 • لیست تماس ها
 • لیست مخاطبین
 • لیست پیامک ها
 • گرفتن عکس
 • ضبط صدا
 • مدیریت فایل ها
 • انتقال یا دایورت تماس
 • سایلنت کردن گوشی
 • شناسایی شماره تلفن
انتخاب پکیج
shopping_cart